MENU...
Facebook
Wyszukiwanie

Wentylatory do chłodzenia maszyn

 |
CHŁODZENIE MASZYN

Ze względu na nagrzewanie w czasie pracy maszyny powinny być chłodzone. Muszą być chłodzone aby w czasie pracy nie została przekroczona temperatura graniczna. Tylko utrzymanie właściwej temperatury zapewnia kontrolowanie procesów technologicznych, zachowanie właściwości smarnych i ochronę jednostek napędowych przed zniszczeniem.

Należy pamiętać, że obudowa maszyny pogarsza warunki chłodzenia i są one tym gorsze im wyższy jest stopień ochrony. W tym celu aby uzyskać jak najleprze warunki chłodzenia stosuje się w maszynach różne rozwiązania konstrukcyjne.

Firma Lutech oferuje wentylatory RMS, które idealnie spełniają zadanie chłodzenia wymuszonego. Umieszczenie wentylatora promieniowego skutecznie omywa trudne dostępne miejsca maszyny nagrzewającej się. Dodatkowy przyrost ciśnienia w obudowie wentylatora promieniowego sprawia, że dmuchawy te idealnie nadają się do chłodzenia części maszyn trudno dostępnych. Przy wyborze wentylatora oprócz wydajności należy uwzględnić straty ciśnienia, aby w efekcie końcowym mieć zapewniony przepływ czynnika. Straty ciśnienia powstają w trudnych dostępnych miejscach, załamaniach, wlotach, kratkach, filtrach. Efekt odśrodkowy w obudowie wentylatora promieniowego RMS pozwala na osięgnięcie wyższych przyrostów ciśnienia w porównaniu z wentylatorami osiowymi. Większy przyrost ciśnienia wentylatora uzyskuje się przy stosunkowo mniejszej wydajności.

Intensywność chłodzenia poprawia się poprzez stosowanie wentylatorów oraz skierowanie czynnika chłodzącego na urządzenie. Wentylatory typu RMS-160 i RMS-180 na statywach spełniają zadanie przenośnych urządzeń chłodzących i suszących. W pełni regulowane płynnie i stopniowo dmuchawy mają szerokie zastosowanie w przemyśle. Kilkuletnia współpraca z producentami maszyn i urządzeń przemysłowych pozwala nam przekazać konkretne sprawdzone rozwiązania dla nowych odbiorców.

Firma Lutech dostarcza najwyżej jakości wentylatory dachowe, promieniowe, osiowe, średnio i wysoko ciśnieniowe według konkretnych potrzeb odbiorcy.

Zapraszamy do współpracy.

Promocje