MENU...
Facebook
Wyszukiwanie

Ochrona Danych Osobowych

 |
Informujemy, że dane naszych klientów są chronione wewnętrznym regulaminem firmy LUTECH.

Zgodnie z  z art. 13 ust. 1?2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) ? dalej ?RODO? informujemy, że administratorem danych osobowych jest firma P.P.U.H. "LUTECH" z siedzibą w Osieku, ul. Starowiejska 177. Firma LUTECH nie udostępnia danych osobowych klientów podmiotom trzecim w celu ich przetwarzania i wykorzystywania na inne potrzeby marketingowe. Dane osobowe klientów wykorzystywane są wyłącznie do realizacji umowy sprzedaży, jej ewidencji oraz kontaktu z nabywcą. Z administratorem danych można się skontaktować pisemnie zgodnie z adresem firmy P.P.U.H. LUTECH 32-608 OSIEK ul. STAROWIEJSKA 177 lub przez email biuro@lutech.pl.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu również prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Promocje